Trasy rowerowe

Zobacz naszą okolicę

Podziemne Miasto Osówka

Kompleks Osówka (tajemnicze podziemne miasto) znajduje się na południowym i wschodnim zboczu góry Osówka w gminie Głuszyca. Jest to najciekawszy i najdłuższy udostępniony kompleks wybudowany w ramach programu Riese. Podziemna część składa się z trzech sztolni leżących na różnych wysokościach. Wloty dwóch sztolni oddalone są od siebie o 170m. Całość jest jednym wielkim wyrobiskiem połączonym ze sobą systemem wyrobisk chodnikowych i komorowych. Długość (zinwentaryzowanych) podziemnych wyrobisk tego kompleksu wynosi 1700m. Głównymi budowlami naziemnego kompleksu są „Kasyno” i „Siłownia”. W rejonie gminy Głuszyca w powiecie wałbrzyskim budowano jednocześnie 7 kompleksów: Osówka, Rzeczka, Włodarz, Soboń, Gontowa, Jugowice Górne i Książ.

Wielka Sowa

Najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielka Sowa (1015 m n.p.m.), łatwy do zdobycia ze wszystkich stron i dla wszystkich. Wielka Sowa jest wybitnym punktem widokowym. Roztacza się z niej jedna z najpiękniejszych i najrozleglejszych panoram górskich, obejmująca praktycznie całe Sudety, ogromną część Przedgórza i spore fragmenty Niziny Śląskiej. Do niedawna można było ją podziwiać tylko z wieży widokowej, obecnie po wylesieniu części zboczy także z samego szczytu otwierają się fragmentaryczne widoki, które ogranicza tylko rozległość dość wyrównanego wierzchołka.
Na zachód widoczne są Karkonosze ze Śnieżką, prawie całe Góry Suche i Wałbrzyskie. Na południu widoczne są Góry Stołowe oraz dalsze pasma w Czechach, a na południowym wschodzie grzbiet Gór Sowich, masyw Śnieżnika. Z Wielkiej Sowy przy dobrej pogodzie widać też Wrocław pomiędzy Ślężą a Radunią (lepiej widać światła miasta w nocy).

Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Gόra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej.

Włodarz

Kompleks „Włodarz” położony jest na zboczach góry o tej samej nazwie. Jest to jeden z kompleksów wybudowanych w ramach projektu budowlanego „Riese”. Jest to największy z dotychczas poznanych kompleksów. Jak dotąd znane są cztery wejścia, jednak dostać się do środka można tylko przez dwa. Wszystkie wejścia znajdują się na tej samej wysokości. Sztolnie połączone są siecią prostopadłych wyrobisk i stanowią całość. Wymiary sztolni są do siebie zbliżone. Mają około 3m szerokości, a ich długość wynosi od około 190m do 240m. Prace w kompleksie zostały przerwane w różnym stopniu zaawansowania, od początkowej fazy robót górniczych, po wykończone obetonowane hale. Na końcu zalanej wodą sztolni prowadzącej od wyjścia nr 1 znajduje się hala mająca następujące wymiary: długość około 50m, szerokość około 8m i wysokość około 10m. Początkowy odcinek hali jest obetonowany, dalszy ciąg jest w stanie surowym, a jej koniec ukryty jest za zawałem.

Walim

Walim to niegdyś osiedle przemysłowe, a teraz wieś. Posiada on wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Znajduje się tu także wiele zabytków: Kościół parafialny św. Barbary z 1548 r., kościół św. Jadwigi, dwór z XVIII wieku, na cmentarzu znajduje się kwatera ofiar faszyzmu obejmująca 10 grobów zbiorowych. Szacuje się, że może być tu pochowanych około 20 tys. więźniów obozów pracy zatrudnionych przy budowie podziemnych sztolni w okolicy. Znajduje się tu także miejsce pamięci narodowej u wylotu sztolni nad Walimką. U wschodniego podnóża Ostrej (szczyt 654 m) nad Walimką znajdują się wyloty 3 sztolni będących fragmentem podziemnego kompleksu budowli. Zostały wykute w latach 1943 – 45 przez organizację Todta, wykorzystującą do pracy więźniów z obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Wejścia do sztolni zabezpieczają kraty. Dla turystów są udostępnione sztolnie do zwiedzania z przewodnikiem.

MASZ PYTANIA?

Zapytaj o więcej szczegółów!

Translate »